ENERGIA DEMO 146 Mercat de Sant Antoni

Resultats
D’acord amb els valors de temperatura mitjana del sòl, la bomba de calor
geotèrmica estalvia al voltant d’un 45%
d’energia respecte a una bomba de calor
convencional.

Núm.146 Sistema de climatización geotérmica en un mercado municipal. Instituto Catalán de Energía (gencat.cat)

Gràcies a un predimensionament mitjançant TRT, podem saber l’energia que el terreny pot absorbir sense saturar-se

 

Termoactiva
TRT Sant Antoni Geotermia