Legalització de perforacions Mines

Per la tramitació administrativa del camp de sondes, la Generalitat té transferides les competències, per aquest motiu té actiu el tràmit d’activitat minera anomenat Pous,

 

“Per procedir a l’obertura d’un pou o sondatge s’han de realitzar una sèrie de treballs de perforació que han de presentar un projecte que ha de ser aprovat per l’autoritat minera”  

No s’ha de confondre amb el tràmit de “comunicació” ja que está pensat per aprofitar posteriorment les aigües freàtiques en cas de trobar-ne.

Podreu ampliar la informació en aquest enllaç,

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Activitat-Minera-Pous?category=

Us podeu posar en contacte amb nosaltres per començar a tramitar la vostra futura instal·lació geotèrmica !

Penseu que la secció de Mines aplica actualment les següents taxes a un sistema tancat:

Per a qualsevol valor de la instal·lació o de l’ampliació s’han d’abonar 200 euros + 2.000 * N (N=valor base dividit per un milió).

Per exemple, si la instal·lació són dos pous instal·lats per valor de 8000 €, la taxa equival a 216 €