Test de Resposta Tèrmica

Amb l’acrònim T.R.T de l’anglès Thermal Response Test, s’identifica l’Assaig de Resposta Tèrmica, que consisteix en avaluar les característiques termogeològiques del subsol. El desenvolupament de l’assaig té un origen purament acadèmic dins d’universitats Europees i Americanes de manera quasi simultània d’on esdevé el document Annex 13 de la IEA, que fa un resum als anys 2000, i que és traslladat ràpidament a la indústria, degut a l’augment de les necessitats de climatització amb fonts renovables, a on augmenta l’ús d’intercambiadors de calor verticals, coneguts com a sondes geotèrmiques, per climatitzar els habitatges amb una font renovable. L’assaig TRT esdevé clau per no repetir els errors del anys vuitanta a Alemanya, a on les instal·lacions van ser defectuoses per no conèixer correctament el subsol.

L’assaig guanya importància i per evitar desvirtuar-lo i concretar en que consisteix, amb l’impuls del món acadèmic i els Instituts Geològics dels països centre-europeus, es crea l’Annex 21 dins de la ECES (Energy Conservation and Energy Storage), que és un organisme tècnic de col·laboració entre països dins de la IEA (Organització Internacional de l’Energia), tot coordinat per el servei geològic de Finlandia que manté la pàgina web www.thermalresponsetest.org i podem trobar l’evolució dels seus treballs, i el que és més interessant el seu resum final, final report.

Resumint una mica, a nivell de procediments en el final report de l’Annex 21 a l’apartat F. SUBTASK 4 trobem  “Thermal Response Test Procedure”, a on descriu com realitzar un assaig, a partir d’aquí com més normatiu a l’Estat Español hi ha la norma UNE 100715-1 anexo G “Condiciones de ejecución de un test de respuesta térmica (TRT)”, que vindria a ser un resum dels procediments recomanats de l’Annex 21, els manuals tècnics del curs GEOTRAINET de la organització europea EGEC. Finalment dos països més, Alemania recentment  el 2016 va publicar la VDI 4640 apartat 5 referent al TRT, essent l’abstract

 

The standard describes a measurement method for the determination of thermal properties of the underground and the heat transfer characteristics of the ground heat exchanger. These parameters are necessary for the design of a heat source system. The thermal response test (TRT) is such a measurement method and allows a site survey in which following parameters can be determined: the effective thermal conductivity of the rock over the entire length of a borehole heat exchanger and the borehole resistance, the thermal resistance from the fluid to the rock for the used borehole heat exchanger.”

 

 

I Estats Units, el 2007 dins del manual de l’ASHRAE 2007 HVAC Applications Handbook – Chapter 32.12-32.13, publica el que han de ser les característiques de l’assaig, incorporo una imatge de la pàgina americana.